Handelshuur en de corona-pandemie: onduidelijkheid heerst

1. Op 15 maart 2020 gebeurt het ondenkbare: een eerste lockdown. Alle niet-essentiële winkels moeten op instructie van de overheid hun deuren sluiten om de gezondheidscrisis te bedwingen. De overheid spreekt zich daarbij niet uit over de gevolgen van deze sluiting op de lopende handelshuurovereenkomsten. In oktober 2020 breekt de tweede [...]

2021-02-05T11:23:50+00:00

Algemene voorwaarden in een B2C-context: better safe than sorry!

Het is vaststaande rechtspraak en rechtsleer dat algemene voorwaarden (met schadevergoedingsclausules en dergelijke meer) aan consumenten tegenstelbaar kunnen worden gemaakt mits aan 2 voorwaarden is voldaan, m.n.: de consument moet er kennis van hebben kunnen nemen (i); en de consument moet ze aanvaard hebben (ii). (i) Kennisname In een B2C-context is voor [...]

2020-12-03T13:04:25+00:00

Hoezo, is telewerk niet hetzelfde als thuiswerk?

De ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, leggen een waterval van maatregelen op. Zo moeten bedrijven zich onder meer zo organiseren, dat werknemers zo veel als mogelijk van thuis uit kunnen werken. Doen deze werknemers aan thuiswerk of aan telewerk? Gaat het om synoniemen? Of [...]

2020-12-03T12:54:01+00:00

Een werknemer ontslaan tijdens COVID-19 periode: de wetgever grijpt in met terugwerkende kracht!

Een werknemer ontslaan tijdens COVID-19 periode: de wetgever grijpt in met terugwerkende kracht! Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid door het corona-virus wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. Bij ontslag van een aldus geschorste werknemer blijft de opzeggingstermijn lopen tijdens de schorsing. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht staat immers niet vermeld in het [...]

2020-05-07T09:55:59+00:00

De zorgsector presteert hallucinant veel overuren tijdens COVID-19 periode

De zorgsector presteert hallucinant veel overuren tijdens COVID-19 periodeDe corona-crisis leidt enerzijds tot de absurde situatie dat een groot deel van de beroepsbevolking werkloos is wegens overmacht, terwijl een ander deel net dubbel zo actief is. Vanuit een beweging van solidariteit worden alle mensen uit de zorg dagelijks op handen gedragen. En terecht, want [...]

2020-04-28T09:52:13+00:00

Een hyperlink verwijderd van de algemene voorwaarden

Een hyperlink verwijderd van de algemene voorwaardenMensen begeven zich massaal op het internet voor het aankopen van goederen of diensten. Vaak komt het contract louter op elektronische wijze tot stand. Zelfs bij papieren overeenkomsten wordt er vaak verwezen naar algemene voorwaarden die online terug te vinden zijn.Een wereld vol online shoppen geeft ons [...]

2020-03-19T09:07:04+00:00

Opletten met personeelsfeesten, enkel iets voor party poopers?

Opletten met personeelsfeesten, enkel iets voor party poopers? De eindejaarsperiode en het nieuwe jaar komen in zicht. Tijdens deze periode organiseren heel wat werkgevers traditioneel nieuwjaarsrecepties of personeelsfeesten. Dergelijke feesten zijn meestal wel gezellig, maar hebben in sommige gevallen helaas een minder gezellige afloop. Ook voor de werkgever, die in bepaalde gevallen [...]

2018-12-22T12:28:24+00:00

Roetpiet vs. Zwarte piet, iets voor zeurpieten?

Roetpiet vs. Zwarte piet, iets voor zeurpieten? 1. Sinds enkele jaren brengt de stoomboot uit Spanje ons niet alleen Sinterklaas, maar ook een steeds terugkerend maatschappelijk debat over Zwarte Piet. Met het zogenaamde Pietenpact werd uiteindelijk impliciet bevestigd dat de klassieke Zwarte Piet racistisch is, en aldus geleidelijk vervangen zal worden door zijn alternatieve alter [...]

2018-12-22T12:27:23+00:00
Laad meer berichten
Go to Top