Een wettelijk rookverbod in de privéruimtes van een gesloten asielcentrum?

woensdag 12 september 2014

TURNHOUT – De arbeidsrechtbank te Turnhout heeft het standpunt van onze cliënt gevolgd:

De rechtbank vraagt aan het Grondwettelijk Hof of het wettelijk rookverbod ook moet gelden in de privéruimtes van een gesloten asielcentrum, en neemt ondertussen voorlopige maatregelen om de naleving van het rookverbod te garanderen in de instelling. Het vonnis wijst erop dat er wellicht nog mogelijkheden zijn om een ruimer rookverbod af te dwingen via bestaande juridische instrumenten.

Bron: Juristenkrant
Auteur: Dorien Vervoort