Internationale tewerkstelling

Grenzen vervagen, afstanden verkleinen. Zo ook op de arbeidsmarkt.

U wenst beroep te doen op een buitenlandse werkkracht? U overweegt een activiteit in het buitenland als expat? Uw onderneming wenst een buitenlandse partner aan te trekken?

Wij begeleiden u bij de aanvraag van een arbeids- of beroepskaart en maken u attent op de wettelijke formaliteiten en verplichtingen. Wij volgen uw dossier op bij de diverse administratieve overheden.