Internationale tewerkstelling

Grenzen vervagen, afstanden verkleinen. Zo ook op de arbeidsmarkt.

U wenst beroep te doen op een buitenlandse werkkracht? U overweegt een activiteit in het buitenland als expat? Uw onderneming wenst een buitenlandse partner aan te trekken of een filiaal op te richten in het buitenland?

De wetgeving en reglementering inzake internationale tewerkstelling is complex en voortdurend in beweging. Wij volgen de wijzigingen op de voet en stellen onze know-how en expertise graag te uwer beschikking.

Wij begeleiden u bij de aanvraag van een single permit, een arbeids- of beroepsvergunning en maken u attent op de wettelijke formaliteiten en verplichtingen. Wij onderhouden nauwe contacten met alle betrokken actoren en volgen uw dossier op bij de diverse administratieve overheden.

Op zoek naar een advocaat in het vakgebied internationale tewerkstelling?

De advocaten van Matthijs Peiffer staan voor je klaar!

Volg Matthijs Peiffer