Sociaal Strafrecht

Sociale fraude is een breed begrip. Het kan gaan van het onterecht ontvangen van werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tot zwartwerk of het tewerkstellen van personen zonder geldige verblijfstitel of arbeidsvergunning.

Na de controle wordt soms overgegaan tot het opleggen van een administratieve
geldboete of het instellen van strafrechtelijke vervolging. Ook dan is het van belang dat u zich laat bijstaan door een specialist. Het sociaal strafrecht omvat immers tal van specifieke strafbepalingen en regels, verschillend van deze uit het gewoon strafrecht.

Reeds tijdens de controle en de verhoren door de bevoegde inspectiedienst hebt u het recht om te worden bijgestaan door de advocaat van uw keuze.
Deze bijstand kan cruciaal zijn voor het verder verloop van het dossier.