Zelfstandigen

Of het nu gaat om aanneming, handelsagentuur, concessies of franchising, samenwerking met of via een managementvennootschap, of elke andere zelfstandige samenwerking of dienstverlening, wij leveren u het gewenste contract op maat.

U kan bij ons ook terecht met al uw vragen inzake het sociaal statuut voor zelfstandigen: aangifteplicht, onderwerping, bijdrageplicht en -betaling etc.