Sportrecht

Als professioneel of semi-professioneel sportbeoefenaar hebt u te maken met specifieke juridische vragen omtrent contracten, sociale bescherming, verzekering, sociaal statuut etc.

Wij verlenen u terzake graag het nodige advies.