Deadline voor de implementatie van de klokkenluidersregeling binnen KMO’s nadert

Gepubliceerd: 08/12/2023

Ondernemingen in de private sector met 50 tot 249 werknemers moeten uiterlijk op 17 december 2023 een intern meldingskanaal hebben ingevoerd voor de meldingen van inbreuken in het kader van de zgn. klokkenluidersregeling.

De Europese richtlijn nr. 2019/1937 ‘betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie-of nationaal recht binnen een juridische entiteit in de private sector’, werd met de wet van 28 november 2022 omgezet naar Belgisch recht, de zgn. Klokkenluiderswet.

Deze wet heeft als doel werkgevers te verplichten een beschermingsmechanisme te voorzien ten aanzien van mensen die inbreuken of wanpraktijken binnen een organisatie of bedrijf melden. Denk met name aan inbreuken op productveiligheid, milieubescherming, volksgezondheid, fraudebestrijding, voorkomen van witwassen,.. Dergelijke inbreuken zijn dermate ernstig dat de melders hiervan vanzelfsprekend beschermd moeten worden tegen mogelijke represailles van de werkgever, zoals bv. een ontslag.

De klokkenluiderswet legt nu de verplichting op aan ondernemingen met tussen de 50 en de 249 werknemers om een intern meldingskanaal met bijhorende procedure te implementeren, zodat medewerkers eventuele inbreuken intern kunnen melden.

Melders worden voortaan beschermd tegen represailles wanneer zij redelijke gronden hadden om te geloven dat de gemelde inbreuk correct was op het ogenblik van de melding. De bescherming geldt ten aanzien van elke vorm van represailles (bv. schorsing, ontslag, reputatieschade, negatieve evaluaties, intimidatie of bedreigingen tegen de melding of zijn familieleden).

Ondernemingen met 250 werknemers of meer moesten het intern meldingskanaal reeds ingevoerd hebben tegen 15 februari 2023. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers zijn vrijgesteld van de verplichting, doch kunnen er steeds voor kiezen om dit op vrijwillige basis te implementeren.

De implementatie van het intern meldingskanaal komt er na overleg met de sociale partners. De te volgen procedure moet voldoen aan de bij wet bepaalde voorwaarden om de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en de onpartijdige opvolging van een melding te kunnen waarborgen.

De werkgever die nalaat een intern meldingskanaal tijdig op te richten, kan worden bestraft met sancties van niveau 4 ingevolge het Sociaal Strafwetboek.

Heb jij een onderneming met tussen de 50-249 werknemers en heb je nog geen intern meldingskanaal? Zorg dan uiterlijk tegen 17 december 2023 dat het meldingskanaal werd geïmplementeerd om mogelijke strafsancties te voorkomen. Indien gewenst staan wij klaar om u bij deze implementatie en de opvolging te begeleiden. 

Auteur:

Andere berichten