Gendergelijkheid in de sport – is de bal aan het rollen gebracht?

Gepubliceerd: 13/03/2023

In the light of the expansion of discrimination law, recent decisions in the world of soccer confirm the general trend toward greater gender equality in sport.

  1. Sinds 19 januari 2023 ziet de Genderwet het criterium ‘geslacht’ niet langer als enige criterium voor discriminatie, maar breidt het uit naar andere criteria door een lijst op te stellen van beschermde criteria op basis waarvan discriminatie verboden is:
    • Geslacht, zwangerschap, medisch begeleide voortplanting, bevalling, geven van borstvoeding, moederschap, gezinsverantwoordelijkheden, genderidentiteit, genderexpressie, seksekenmerken en geslachtsverandering.

    Dit betekent concreet dat er sprake is van discriminatie wanneer je in een vergelijkbare situatie minder goed behandeld wordt vanwege bovenstaande criteria, zonder dat dit verschil redelijk of objectief gerechtvaardigd kan worden. Op die manier voorziet de Genderwet thans expliciet bescherming voor bijvoorbeeld personen met verantwoordelijkheden ten aanzien van kinderen ten laste of familieleden die enige vorm van zorg nodig hebben of personen die zwanger zijn.

  2. In de sportwereld, en meer bepaald in het voetbal, woekert er al vele jaren een debat over gendergelijkheid. Zo kondigde de Welshe voetbalfederatie bijvoorbeeld begin 2023 aan dat de nationale vrouwenploeg evenveel zal verdienen als de mannenploeg. Zij treden daarmee in de voetsporen van landen zoals Australië, de Verenigde Staten, Engeland, Brazilië, Nederland en Noorwegen, die reeds eerder dezelfde beslissing namen. In België is er momenteel (nog?) geen gelijkaardige beslissing.
  3. Dat bovenstaande trend meer en meer voelbaar wordt in het voetbal, blijkt ook uit een recente uitspraak van de FIFA begin 2023. De Franse voetbalclub Olympique Lyon werd met name verplicht om alsnog 82.000 EUR achterstallig loon te betalen aan een oud-speelster als compensatie voor het inkomensverlies dat ze leed toen ze zwanger was. Olympique Lyon had gedurende de zwangerschap haar loon immers niet meer betaald tot het moment dat ze weer terugkeerde bij haar ploeg. Volgens de FIFA zijn clubs echter verplicht om zwangere speelsters hun volledige salaris te betalen.

Een dergelijke uitspraak is in het licht van de uitbreiding van de Genderwet en het debat over meer gendergelijkheid zeker niet verrassend.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Auteur:

Andere berichten