Lang leve de fiets: vanaf 1 mei recht op veralgemeende fietsvergoeding

Gepubliceerd: 12/05/2023

From 1 May 2023, employees who regularly commute to work by bicycle will be entitled to a bicycle allowance of 0.27 EUR per effectively pedaled kilometer. The social partners within the National Labor Council (NAR) concluded the supplementary collective agreement No 164 on this matter.

Hoewel sommige paritaire comités momenteel reeds voorzien in een fietsvergoeding, was er geen algemene wettelijke verplichting om een fietsvergoeding toe te kennen aan werknemers die hun woon-werktraject afleggen met de fiets. Vanaf 1 mei 2023 is er dankzij de nieuwe cao nr. 164 een voorwaardelijk recht op een fietsvergoeding voor alle werknemers uit de privésector van 0,27 EUR (jaarlijks te indexeren) per effectief gefietste woon-werkkilometer.

Cao nr. 164 is enkel van toepassing op werknemers die momenteel nog geen recht hebben op een fietsvergoeding. Wanneer sectoren en/of bedrijven op hun niveau al een cao hebben die voorziet in een specifieke vergoeding voor de woon-werkverplaatsingen per fiets, dan blijft deze cao van toepassing. Sectoren en werkgevers die al een cao hebben die voorziet in een fietsvergoeding, kunnen deze aldus ongewijzigd blijven gebruiken (ook wanneer deze een lager bedrag voorziet).

Om recht te hebben op de fietsvergoeding van cao nr. 164 moet de werknemer zijn woon-werktraject regelmatig met de fiets afleggen. Dit wordt flexibel geïnterpreteerd: 1x per week naar het werk fietsen of enkel tijdens de zomermaanden fietsen is voldoende. De werknemer kan zijn woon-werktraject ook opdelen en verschillende vervoermiddelen gebruiken. Voor elk vervoermiddel kan hij dan de bijhorende vergoeding ontvangen (bv. openbaar vervoer, auto, fiets, etc).

Het gaat om verplaatsingen met een (elektrische) fiets en/of een speedpedelec. Verplaatsingen met een (elektrische) step tellen niet mee. De verplaatsingen zijn bovendien begrensd op 20km per rit of 40km per dag. De maximale fietsvergoeding per dag komt aldus op 10,80 EUR in 2023.

Als een werknemer voldoet aan bovenstaande voorwaarden, zal hij vanaf 1 mei 2023 recht hebben op een fietsvergoeding van 0,27 EUR (bedrag geldig voor 2023) per effectief getrapte woon-werkkilometer.

Auteur:

Andere berichten