Ziet u altijd zwarte sneeuw wanneer u te laat op het werk komt door onvoorziene weeromstandigheden?

Gepubliceerd: 19/01/2024

In de gevallen waarin een werknemer, ondanks tijdige vertrek, te laat op het werk arriveert als gevolg van onvoorziene weeromstandigheden (lees: overmacht) heeft hij in principe recht op een gewaarborgd dagloon indien hij:

  • bij vertrek geschikt is om te werken;
  • zich normaal naar het werk begeeft;
  • door een oorzaak onafhankelijk van zijn wil niet (of te laat) op het werk aankomt.

Er moet met andere woorden sprake zijn van een niet te voorziene gebeurtenis, die de werknemer overkomt op weg naar het werk, en die een duidelijk geval van overmacht is. Een ongeval, een omgevallen boom of onvoorziene sneeuwval kan bijvoorbeeld in bepaalde gevallen als een dergelijke situatie aanzien worden.

U voelt ons allicht al aankomen; deze regeling is niet van toepassing op vooraf aangekondigde situaties, zoals bijvoorbeeld afgelopen week in België, waarbij op voorhand sneeuwval wordt voorspeld. In dergelijke gevallen wordt de sneeuw niet beschouwd als overmacht, en wordt van werknemers verwacht dat zij de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen om tijdig op de werkplek aanwezig te zijn. Als gevolg hiervan hebben werknemers geen recht op loon voor de uren die zij niet hebben gewerkt wanneer zij te laat komen.

De sneeuwval van afgelopen week is onzes inziens dan ook eerder geen geval van overmacht. In de media hoorde je de voorbije dagen immers uitgebreide waarschuwingen voor sneeuw. Werknemers konden dus voorzien dat zij, als ze op het gewone uur vertrokken, hoogstwaarschijnlijk niet tijdig op het werk zouden raken. Om dat te voorkomen, hadden zij voorzorgen kunnen nemen zoals bijvoorbeeld vroeger vertrekken, een thuiswerkdag inplannen, het openbaar vervoer nemen, etc.

Aangekondigde sneeuwval houdt uiteraard niet in dat je als werkgever in bepaalde gevallen toch niet enige redelijkheid aan de dag kan leggen door bijvoorbeeld met je werknemers af te spreken dat zij van thuis mogen werken of die dag uitzonderlijk toch wat later kunnen beginnen. Goede afspraken zijn in deze context bijzonder waardevol, en zorgen er misschien zelfs voor dat bepaalde frustraties op de werkvloer verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Auteur:

Andere berichten