De waterschade na de zondvloed: werd jouw (vakantie)woning in de Ardennen ook geteisterd door het noodweer?

Gepubliceerd: 23/07/2021

De zondvloed die vorige week voorbij trok teisterde grote delen van ons land. Zowel emotionele, maar ook materiële schade werd aangericht. De vraag op ieders lippen: wie gaat deze schade betalen? Kunnen de slachtoffers worden vergoed, of zullen zij zelf (een deel) van de geleden schade moeten dragen?

Wie schade lijdt, moet in eerste instantie zijn ogen richten op zijn of haar verzekeraar.

Sinds 2007 zijn overstromingen in België verplicht gedekt door de brandverzekering van de woning. Enkel wanneer de (vakantie)woning werd gebouwd in een risicozone binnen de 18 maanden voorafgaand aan de kwalificatie van de zone als risicozone, kan de verzekeringsmaatschappij dwars gaan liggen.

In principe is alles wat zich in de woning bevindt, verzekerd door de brandverzekering. Naast de materiële schade, vergoedt de verzekeraar ook de opruimings- en afbraakkosten voor het herbouwen of de wedersamenstelling van de beschadigde goederen.

Echter dekt de brandverzekering niet alle schade.

Zo zijn voorwerpen die zich buiten de woning bevinden niet gedekt door de brandpolis. Men kan denken aan tuinhuizen en de inhoud hiervan, fietsen, zwembaden, planten, etc. En vooral ook de wagen.

Honderden auto’s werden meegesleurd door de hevige watervloed. Voor schade aan de wagen, moet men zich niet wenden tot de brandverzekering, maar tot de autoverzekering. Wanneer de wagen op straat geparkeerd staat, zal de autoverzekering tussenkomen, zij het enkel voor verzekeringen vanaf een kleine omnium.

Wat wanneer je (nieuwe) auto werd weggespoeld, maar je geen omniumverzekering had afgesloten met de autoverzekeraar? Dan is er gelukkig nog het rampenfonds.

Wanneer een natuurramp door de Vlaamse Regering wordt erkend als ramp – wat in casu naar alle waarschijnlijkheid zal gebeuren – zal het Rampenfonds tussenkomen voor (bepaalde) de schade die niet door de brand of autoverzekeringsmaatschappijen wordt gedekt. Schade aan tuinhuizen en zwambaden zal het fonds niet dekken maar schade aan auto’s wordt wel vergoed.

Mensen die geen brandverzekering hebben, kunnen dan weer niet aankloppen bij het Rampenfonds. Enkel wanneer men op de dag van de natuurramp recht heeft op een leefloon of een gelijkaardige uitkering, kan men wel terecht bij het rampenfonds wanneer men zelf geen brandverzekering heeft afgesloten.

De schade ingevolge de overstromingen wordt geraamd op miljarden euro’s. Men kan zich afvragen of de totale vergoeding van deze schade voor de verzekeringsmaatschappijen wel haalbaar is.

Maar ook dan is er een wettelijk vangnet.

Als blijkt dat de schade dermate hoog oploopt dat het de verzekeraars in de problemen kan brengen, zal de overheid mee moeten tussenkomen om de schade te vergoeden. Dit opvangnet werd tot dusver nog nooit geactiveerd. We werden in België dan ook nog nooit eerder geconfronteerd met zulk noodweer. Of het opvangnet voor het eerst zal moeten worden geactiveerd, valt nog af te wachten.

Concreet voorbeeld: wanneer jouw vakantiewoning in Durbuy volledig is onder water staat, dient u zich in eerste instantie aldus te wenden tot uw brandverzekering. Normaal gezien zullen zij alle schade aan en in de woning dekken. Voor schade aan de auto dient men zich te wenden tot de autoverzekering, dan wel het Rampenfonds bij erkenning van de overstromingen als natuurramp. Enkel de schade aan uw tuinhuis, tuingerief, zwembad, tuin en terras zal u zelf moeten dragen.

Auteur:

Andere berichten