Ziek tijdens je vakantie? Haal deze ‘verloren’ vakantiedagen later in!

Gepubliceerd: 01/07/2024

Het is eindelijk zover! Het is tijd voor die vakantie waar je al zolang naar uitkeek. Even weg van het werk om die batterijen terug op te laden en vooral, te genieten. Maar je slechtste droom komt jammer genoeg uit en je belandt een week ziek in bed.

Niet alleen voel je je een week lang miserabel maar je bent ook nog eens een week vakantie kwijt. Of toch niet? Er bestaat een mogelijkheid waarbij je deze ziektedagen later nog kan recupereren als vakantiedagen. Hoe kan je dit doen?

 • Door een medisch attest binnen twee werkdagen te bezorgen aan je werkgever.

  Ter info: De regel van de baaldagen of – de regel van drie dagen zonder ziektebriefje- is hier niet van toepassing.

  Let er op dat het medisch attest zeker volgende vermeldingen bevat: de arbeidsongeschiktheid, de duur ervan, en de vermelding of je je buitenshuis mag begeven. Je huisarts kan eventueel ook gebruik maken van een model-ziekteattest waarin de overheid voorziet.

 • Indien je ziek wordt tijdens je vakantie in het buitenland, dien je tevens je werkgever in te lichten over je verblijfplaats. Een bezoekje van de controlearts is aldus niet uitgesloten.

Wens je deze ziektedagen meteen op te nemen aansluitend op je vakantie? Vraag dit dan aan je werkgever binnen dezelfde termijn van twee werkdagen. Je werkgever dient hier uiteraard wel mee akkoord te gaan.

Ter illustratie: een werknemer heeft vakantie van 1 juli tot en met 19 juli 2024 en gaat tijdens deze vakantie naar Spanje. Plots wordt hij ziek op maandag 8 juli 2024 en ligt vervolgens drie dagen ziek in bed. Indien de werknemer zijn ziektebriefje uiterlijk woensdag 10 juli 2024 indient en zijn werkgever op de hoogte stelt van zijn verblijfplaats (hotel in Spanje) dan kan hij deze drie dagen later in het jaar opnemen.

Met deze informatie in het achterhoofd, wensen wij jullie een fijne vakantie toe!

EN:

Sick during your holidays? Recover later these ‘lost’ days of your vacation!

It's finally here! It's time for that holiday you've been looking forward to for so long. A break from work to recharge those batteries and most importantly, to enjoy yourself. But your worst dream unfortunately comes true and you end up sick in bed for a week.

You do not only feel miserable for a week but you also lost a week of your holiday. Or not? There is a possibility where you can later recover these sick days as holidays. How can you do this?

 • By providing a medical certificate to your employer within two working days.

  For your information: The rule of “three days without a sick note”, does not apply here.

  Make sure the medical certificate definitely contains the following information: the incapacity for work, its duration, and whether you are allowed to go outside. Your doctor may also use a model certificate provided by the government.

 • If you get sick while you are on holiday abroad, you should also inform your employer about your place of residence. A control of the incapacity for work is therefore not excluded.

Do you want to take these sick days immediately after your holiday? Then ask your employer to do so within the same period of two working days. Your employer must of course agree to this.

For example: An employee has vacation from the 1st of July 2024 until the 19th of July 2024 and goes to Spain during this period. Suddenly, he gets sick on Monday 8th of July and has to stay in bed for three days. If the employee hands in his medical certificate by Wednesday 10th of July and informs his employer of his residence in Spain, he can take these ‘lost’ three days later in the year as holidays.

With this information in mind, we wish you happy holidays!

Auteur:

Andere berichten