Vallen de psychische gevolgen van een voorval op het werk ook onder ‘een arbeidsongeval’?

Gepubliceerd: 13/09/2023

Als arbeidsongeval wordt beschouwd elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een letsel veroorzaakt.

Om onder de definitie van een arbeidsongeval te vallen, moet men aldus voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van een plotselinge gebeurtenis;
  • Er moet een letsel zijn
  • Er moet een causaal verband tussen het ongeval en het letsel
  • Het ongeval moet gebeurd zijn tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Elk ongeval op het werk met fysieke gevolgen, kan vanzelfsprekend ook psychische gevolgen met zich meebrengen. Maar in geval van sommige gebeurtenissen is er geen fysiek letsel,  doch zijn er wel psychische of psychiatrische gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan een overval in een winkel, waarbij niemand gewon geraakt, doch het voorval een aanzienlijke indruk nalaat bij één van de bedienden die vervolgens lijdt aan angst- en paniekaanvallen. Worden ook deze louter psychische gevolgen vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar?

De vraag in huidig artikel is aldus wat er allemaal onder de voorwaarde van het letsel valt.

Het begrip letsel wordt in de rechtspraak ruim geïnterpreteerd. Het is immers niet vereist dat het letsel fysiek waarneembaar is. Ook stijfheid, pijn of psychologische aandoeningen worden als een letsel beschouwd.

Het is dan ook perfect mogelijk dat een plotselinge gebeurtenis een (louter) psychologisch trauma veroorzaakt, hetgeen wel degelijk een letsel kan uitmaken in de zin van de arbeidsongevallenwetgeving.

Uiteraard is elke gebeurtenis uniek en dient elk ongeval in het licht van de specifieke omstandigheden (bv. rekening houdende met de vooraf bestaande toestand van het slachtoffer) te worden beoordeeld.

Concluderend, de tijd dat enkel de fysieke gevolgen van een arbeidsongeval worden gedekt, ligt (gelukkig) al een tijdje achter ons!

Auteur:

Andere berichten