Moeten influencers het adres van hun onderneming vermelden op hun sociale media? Een actueel debat!

Gepubliceerd: 21/11/2023

Influencer Acid riskeert een boete tot 80.000 EUR omdat hij zijn adres niet deelt op zijn sociale media kanalen. Hij is niet de eerste influencer die tegen deze muur botst.

Als contentcreator oefent men een zelfstandige beroepsactiviteit uit en wordt men beschouwd als onderneming in de zin van het Wetboek van Economisch Recht. Dit wetboek bepaalt dat elke onderneming haar ondernemingsgegevens – en aldus inclusief het adres van de onderneming – moet vermelden op haar sociale media platformen, ter bescherming van de consumenten.

Wanneer het echter gaat om individuen die hun werk van thuis uitoefenen en niet om grote bedrijven, stoot men al gauw op een ander probleem: het recht op privacy, hetgeen gewaarborgd wordt door de Belgische grondwet.

Zeker in de sector van de contentcreators speelt deze problematiek al enkele jaren. Zij maken vnl. thuis hun beeld- en/of reclamemateriaal en behandelen meer dan eens gevoelige onderwerpen die de gemoederen online mogelijks kunnen verhitten. Achter deze influencers schuilen vaak kwetsbare individuen, die het adres moeten vermelden waar zijzelf alsook hun familieleden verblijven.

Dat bijvoorbeeld een Miss België haar privéadres op haar Instagram account moet vermelden, kan vanzelfsprekend gevaarlijke gevolgen hebben.

Voormalig staatssecretaris Eva De Bleeker erkende deze problematiek en stelde een praktische oplossing voor: influencers zouden zich kunnen vestigen bij een bedrijvenorganisatie die adressen verstrekt aan derden. Op die manier blijven de rechten van de consument gewaarborgd, doch eveneens het recht op privacy van de influencers. Deze oplossing lijkt nu echter niet langer te voldoen.

De Fod Economie besluit nl. dat ondernemingen zich enkel in een bedrijvencentrum kunnen vestigen, voor zover zij ook werkelijk hun activiteiten vanuit dat bedrijvencentrum uitoefenen. Laat dat nu net hetgeen zijn dat voor influencers niet werkbaar is.

Een inbreuk op de privacy is enkel gerechtvaardigd wanneer de inbreuk proportioneel is en aldus nooit groter mag zijn dan noodzakelijk voor het beoogde doel. Als we kijken naar onze buurlanden blijkt dat er wel degelijk andere mogelijkheden bestaan. In Nederland bijvoorbeeld biedt de overheid aan influencers de optie aan om hun privéadres af te schermen om bedreigingen te voorkomen. Het adres is bij de overheid wel gekend, zodat de individuen wel degelijk getraceerd kunnen worden. O.i. zijn er aldus wel degelijk oplossingen dewelke de rechten van de consumenten kunnen vrijwaren, alsook het recht op privacy van de influencer kan eerbiedigen.

Influencer Acid geeft aan dat hij de boete zal betwisten voor de rechtbank waarbij hij zich zal steunen op zijn recht op privacy. Wordt vervolgd…

Auteur:

Andere berichten