Niet-EU arbeidskrachten breken records op de Belgische arbeidsmarkt!

Gepubliceerd: 05/09/2023

Het tekort aan talenten en aanbod op de arbeidsmarkt sleept al een lange tijd aan. Heel wat werkgevers vinden niet de juiste profielen om hun openstaande vacatures in te vullen. Waar het vroeger eerder een uitzondering was, lijkt het nu een standaard overweging: werkgevers kijken massaal over de EU-grenzen heen naar buitenlandse arbeidskrachten om de juiste profielen te vinden.

Uit recent onderzoek blijkt dat 15,8% van de werknemers op de Belgische arbeidsmarkt een buitenlandse nationaliteit heeft. Vooral het aantal derdelanders (niet-Europese burgers) is de laatste jaren aanzienlijk gestegen.

Om Niet-EU-burgers tewerk te stellen, moet de werkgever voorafgaand een toelating tot arbeid bekomen, waarbij de nodige administratie komt kijken.

  • Wanneer de werknemer minder dan 90 dagen in België zou komen werken, dient een arbeidskaart te worden aangevraagd.
  • Wanneer de werknemer gedurende meer dan 90 dagen in België zou komen werken, dient een gecombineerde vergunning (single permit) te worden aangevraagd.

Een belangrijke nuance is dat de toelating steeds door de werkgever dient te gebeuren. Bij een goedkeuring ontvangt de werknemer een arbeidskaart of single permit, en de werkgever ontvangt een arbeidsvergunning om de betrokken derdelander tewerk te stellen.

De Vlaamse Overheid faciliteert dergelijke tewerkstelling van niet-EU-werknemers via bijzondere categorieën van tewerkstelling, zoals onder meer hooggeschoolden, leidinggevenden, knelpuntberoepers en stagiaires met telkens hun eigen geldigheidsvoorwaarden. Minder gekend is de categorie overige, waarbij de bewijslast bij de werkgever ligt om aan te tonen dat geen geschikt personeel op de Belgische arbeidsmarkt beschikbaar is.

Het komt als werkgever er op aan de juiste keuze in het type van tewerkstelling te maken, de gepaste documenten aan te leveren en vooral er voor te zorgen dat de reële uitvoering wordt gegeven- en de arbeidsovereenkomst beantwoordt aan de geldigheidsvoorwaarden in de single permit.

We merken in de praktijk dat wanneer werkgevers deze aanvragen zelf behandelen, het één en ander vaak misloopt. Beide aanvragen dienen nl. van bij aanvang bijzonder nauwkeurig te worden opgesteld.

Heeft u interesse in het tewerkstellen van een niet-EU-burger? Neem gerust contact op met ons kantoor voor advies op maat!

Auteur:

Andere berichten