PC 218 is niet meer

Gepubliceerd: 26/04/2017

Op 1 april 2015 is het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, bij sommigen beter gekend als paritair comité nr. 218, ter ziele gegaan.

Voortaan vallen de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers onder de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, oftewel het paritair comité nr. 200.

Bepaalde categorieën van werknemers en werkgevers worden echter uitgesloten. Het gaat meer bepaald om de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en die onder een eigen paritair comité of onder het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector ressorteren, en om de werknemers tewerkgesteld door de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties.

Andere berichten