Telewerken onder de Spaanse zon: zijn alle dromen bedrog?

Gepubliceerd: 21/05/2021

In het raam van de strijd tegen de corona-pandemie is het sinds 2 november 2020 opnieuw verplicht om te telewerken indien mogelijk. Menig werknemer heeft inmiddels al ruim een jaar zijn normale werkplek ingeruild voor een klein bureau ergens in de eigen woning. De regenachtige en soms kille dagen van de voorbije maanden laten werknemers achter hun bureau vaak wegdromen van de zuiderse warmte. Kon er maar worden getelewerkt onder de Spaanse zon… hoe geweldig zou dat zijn?

Goed nieuws, want hoewel telewerk in principe geacht wordt vanuit de woning van de werknemer te worden uitgevoerd, kan dit evengoed vanuit het buitenland. Belangrijk is dat de werknemer daarvoor toestemming bekomt van zijn werkgever.

Het is aangewezen dat werknemer en werkgever voorafgaand aan het vertrek een addendum bij de arbeidsovereenkomst sluiten waarin de plaats wordt bepaald waar het telewerk zal worden uitgevoerd.

Deze bijlage aan de arbeidsovereenkomst kan belangrijk zijn indien de werknemer tijdens het telewerken in het buitenland slachtoffer wordt van een arbeidsongeval. Daarnaast is het raadzaam dat de werkgever op voorhand de arbeidsongevallenverzekeraar contacteert om informatie in te winnen over de concrete omstandigheden.

Mits instemming van de werkgever is het aldus perfect mogelijk om een weekje te gaan telewerken onder de Spaanse zon. Die Pina Colada kan u best pas bestellen na de werkuren, het arbeidsrooster van de werknemer blijft namelijk hetzelfde. Opgepast dus voor landen die een andere tijdszone hanteren dan België.

Maar wat met de gelukkigen onder ons die een buitenverblijf in het buitenland hebben en aldus voor langere tijd kunnen telewerken in het buitenland?
Ook dit is mogelijk mits instemming van de werkgever. Zij die een langere periode vanuit het buitenland telewerken, moeten wel rekening houden met bijkomende aspecten.

Vooreerst is er het aspect van de toepasselijke wetgeving. Telewerk in het buitenland houdt niet noodzakelijk in dat de toepasselijke wetgeving op de arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd. Echter, wanneer er een geschil zou rijzen, kan de rechter van het land waar het telewerk wordt verricht van oordeel zijn dat de dwingende bepalingen van de wetgeving van dat land van toepassing zijn. Het gaat dan met name om arbeidsduur, feestdagen, minimumloon,.. etc.

Daarnaast kan telewerken in het buitenland ook gevolgen hebben op fiscaal gebied. Inzake fiscaliteit geldt nl. het principe dat de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is in het land waar de arbeidsprestatie wordt verricht. Voor zover het telewerk in het buitenland tijdelijk en occasioneel blijft – d.w.z. minder dan 183 dagen per jaar - zal de belasting echter verschuldigd blijven in het normale land van tewerkstelling.

Ingevolge het ‘werkstaatprincipe’ dient in beginsel ook de betaling van de socialezekerheidsbijdragen te gebeuren in het land waar het telewerk wordt verricht. De werkgever kan in dat geval voor detachering kiezen, waardoor de Belgische werknemer voor dezelfde werkgever in het buitenland kan werken maar onderhevig blijft aan het Belgische sociale zekerheidsstelsel. Daarbij komen dan wel wat administratieve verplichtingen voor de werkgever.

Besluit

Werk verzetten met een zuiders (zee)zicht klinkt heel aantrekkelijk. Voor een korte (vakantie)periode lijkt dit makkelijk haalbaar, mits toestemming van de werkgever. Wanneer men voor een langere periode – nl. maanden of jaren – in het buitenland wenst te telewerken, bijvoorbeeld in een vakantiewoning, komt er heel wat meer administratie bij kijken. De droom van het telewerken onder de Spaanse zon kan wel degelijk realiteit worden.

Auteur:

Andere berichten