Uitgelicht: nieuwe zelfevaluatietool voor werknemers met COVID

Gepubliceerd: 02/12/2021

Om de druk op testcentra en huisartsen te verlagen, heeft de overheid vanaf 19 november 2021 een nieuwe teststrategie op poten gezet. Personen met milde COVID symptomen kunnen vanaf dan gebruik maken van een zelfevaluatietool die beschikbaar is op de website: mijngezondheid.belgie.be.

Het gaat concreet over een vragenlijst waaruit blijkt of een persoon zich al dan niet moet laten testen. In voorkomend geval moet de persoon zich isoleren totdat hij het testresultaat heeft ontvangen en voorziet de zelfevaluatietool een afwezigheidsattest.

De formaliteiten m.b.t. deze afwezigheidsperiode, met name vanaf de aanmaak van het afwezigheidsattest door de tool tot het verkrijgen van het testresultaat, is thans geregeld in de cao nr. 160 van 19 november 2021 houdende invoering van een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor een COVID-19-test op basis van de self assessment testing tool. De CAO geldt van 19 november 2021 tot 28 februari 2022.

De werknemer krijgt middels deze cao een recht op afwezigheid van het werk met behoud van loon binnen welbepaalde grenzen. De afwezigheid is gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties, hetgeen gevolgen kan hebben voor de berekening van allerlei premies en voordelen, zoals bijvoorbeeld de eindejaarspremie, en het verloop van de opzeggingstermijn.

1. Recht op afwezigheid met behoud van loon

Het gaat concreet over een vragenlijst waaruit blijkt of een persoon zich al dan niet moet laten testen. In voorkomend geval moet de persoon zich isoleren totdat hij het testresultaat heeft ontvangen en voorziet de zelfevaluatietool een afwezigheidsattest.

De formaliteiten m.b.t. deze afwezigheidsperiode, met name vanaf de aanmaak van het afwezigheidsattest door de tool tot het verkrijgen van het testresultaat, is thans geregeld in de cao nr. 160 van 19 november 2021 houdende invoering van een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor een COVID-19-test op basis van de self assessment testing tool. De CAO geldt van 19 november 2021 tot 28 februari 2022.

De werknemer krijgt middels deze cao een recht op afwezigheid van het werk met behoud van loon binnen welbepaalde grenzen. De afwezigheid is gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties, hetgeen gevolgen kan hebben voor de berekening van allerlei premies en voordelen, zoals bijvoorbeeld de eindejaarspremie, en het verloop van de opzeggingstermijn.

2. Verplichtingen werknemer

De werknemer moet zijn werkgever onmiddellijk verwittigen en moet het afwezigheidsattest, aangemaakt door de zelfevaluatietool, aan de werkgever bezorgen.

De werknemer moet zich ook zo snel mogelijk laten testen. Hij laat zich testen bij de instantie (apotheek, labo, testcentrum,..), die op redelijke afstand is gelegen en hem het resultaat het snelst kan bezorgen.

Zodra de werknemer zijn testresultaat kent, brengt hij zijn werkgever op de hoogte van zijn mogelijkheid om het werk al dan niet te hervatten of verder te zetten. Hij hoeft het testresultaat zelf niet over te maken.

3. De drie mogelijke pistes:

Piste 1: de werknemer is negatief, hij kan terug normaal aan het werk.

Piste 2: de werknemer is positief, maar is niet arbeidsongeschikt. Hij wordt in quarantaine geplaatst met een quarantaine-attest.

Er zijn twee mogelijkheden:

  • telewerk is mogelijk: de werknemer kan het werk verderzetten;
  • telewerk is niet mogelijk: met het quarantaine-attest kan de werknemer tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen.

Piste 3: de werknemer is positief en bovendien arbeidsongeschikt. Hij krijgt een ziekte-attest.

Auteur:

Andere berichten