Ziekteverzuim in België bereikt opnieuw recordhoogte

Gepubliceerd: 22/09/2023

Bedrijven in België kampen met steeds hogere ziekteverzuimcijfers. Uit een grootschalig onderzoek van SD Worx blijkt dat het ziekteverzuim in België in 2022 opnieuw een recordhoogte bereikte. Zo ging in België gemiddeld 6,6% van de gewerkte dagen verloren door afwezigheid.

In de voorbije 10 jaar is er sprake van een constante stijging van zowel het kortdurende verzuim (< 30 dagen) als het middellange verzuim (tussen 30 dagen en 1 jaar). Opvallend voor 2022 is dat vooral het kortverzuim enorm is toegenomen. In vergelijking met 2021 is er met name een stijging van bijna 20%!

Deze stijging is niet alleen te wijten aan de omikronpiek van januari 2022. Een hoog ziekteverzuim kan immers ook vaak wijzen op andere – meer structurele – problemen. Medewerkers zijn mogelijk ontevreden door een te hoge werkdruk, slecht management, te weinig ondersteuning of waardering, enzovoort. Daarnaast hebben minder algemeen welzijn en een terugval van thuiswerk tevens een zekere invloed. Werknemers met milde ziektesymptomen zijn immers meer geneigd toch te werken indien zij dit van thuis kunnen doen.

Naar schatting kostte het ziekteverzuim in 2022 om en bij de 1.465,00 EUR per voltijdse werknemer (zonder patronale kosten) die minstens één dag afwezig was door ziekte. Indirecte kosten zoals een dalende productiviteit en/of kwaliteit van het werk, vervanging, motivatieverlies bij collega’s, etc worden hier niet in rekening gebracht. Het financiële plaatje voor bedrijven is aldus niet te onderschatten.

Gelet op de mogelijke structurele redenen voor ziekteverzuim en de financiële gevolgen voor bedrijven, is het essentieel na te denken over een plan van aanpak om op verschillende fronten het verzuim terug te dringen:

  • Breng het ziekteverzuim in kaart: een grondige analyse levert vaak bijzonder waardevolle inzichten op. Zo is het bijvoorbeeld interessant te weten of er sprake is van meer kort- of langdurende afwezigheid, of er bepaalde patronen zijn, etc. Dergelijke inzichten kunnen u vervolgens helpen een effectiever verzuimbeleid op te stellen dat beantwoordt aan uw specifieke noden.
  • Houd je personeelskosten onder controle: breng uw totale personeelskosten in kaart, inclusief de verzuimkosten. Door met alle verborgen kosten rekening te houden, kan je een correcte prognose maken en beslissen waar je optimaliseert. Ook kan je extra kosten tijdig budgetteren.
  • Perfectioneer je personeelsplanning: Een nauwkeurige personeelsplanning geeft je inzicht in de bezetting, capaciteit en beschikbaarheid van je medewerkers. Zo kan je snel schakelen indien een werknemer zich ziek meldt, en ben je ook goed voorbereid op schommelingen in personeelsbehoeften.

Voorkomen is beter dan genezen. Indien het arbeidsverzuim in uw onderneming aansleept, is het dringend tijd om actie te ondernemen.

Auteur:

Andere berichten